logo

Uw kind, een gedeelde zorg

MFC de link biedt een thuis voor 44 kinderen die nood hebben aan ‘bijzondere zorg’.

 

Pas als de verantwoordelijkheid van de ouders en die van de school in elkaars verlengde liggen, krijgt uw kind echt de kans zich te ontwikkelen.  Samen met u zijn we dan ook partners in de opvoeding en begeleiding  van uw kind. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid waarbij uw kind steeds centraal staat.

 

In de leefgroepen verblijven gemiddeld 8 kinderen met elk hun eigen kamer.  Uw kind verblijft in een ‘warm leefklimaat’ waar een sfeer  van respect voor elkaar en elkaars diversiteit belangrijk  zijn.

 

In een huiselijke omgeving  die structuur, geborgenheid en veiligheid biedt, werken we aan vrije tijds- en levensvaardigheden. We gaan hierbij uit van de leeftijd,  ontwikkelingsniveau, vaardigheden en interesses van uw kind.  Voorbeelden zijn: Zichzelf leren aankleden, de tafel dekken, samen een spel spelen, veilig internetgebruik maar ook zelfstandig naar de film gaan.  Daarnaast helpen we in het maken van huiswerk. Door de nauwe verbondenheid met de school, begeleiden we uw kind volgens de lesmethodes die op school worden gebruikt.

 

We vinden een gezonde levensstijl belangrijk met aandacht voor voeding, hygiëne en voldoende beweging.

 

U kan ons steeds contacteren via 03/780 97 38 of via info@mfcdelink.be

Aanmeldingen/inschrijvingen? U kan hiervoor terecht bij hans.verbeke@mfcdelink.be